ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 9033/16-07-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2021-2022

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 9033/16-07-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2021-2022

H Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2021 – 2022»

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους

  • Μητέρες βρεφών, προ -νηπίων.

 

  • Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με Δικαστική Απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία.

 

  • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί Δικαστικοί Συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με Δικαστική Απόφαση.

 

  • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία είναι ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα τέκνα τους /άτομα που έχουν την κηδεμονία, σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων

 

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

 

 

Χρονοδιάγραμμα: Υποβολή αιτήσεων – Αποτελεσμάτων

 

Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων – Αποτελέσματα Ημερομηνίες
Υποβολή Αιτήσεων 19/7 –03/8/2021
Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 09/8/2021
Υποβολή Ενστάσεων 10 -12/8/2021
Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 13/8/2021

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

     Στην   εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr.

τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf.

 

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 3η/8/2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα.

 

 

Για  κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Προϊστάμενες Προσχολικής αγωγής του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ. Πέλλας στα τηλ. 2382021313 – 2382028526 και στο 23820 82815 για το Βρεφικό Τμήμα.

                                                                              

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΝΑΡΗΣ

 

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.