Βρεφικός Σταθμός Αμπελιών. Τα μικρά μας παιδάκια παίζουν, χαίρονται και δημιουργούν!!!

Βρεφικός Σταθμός Αμπελιών. Τα μικρά μας παιδάκια παίζουν, χαίρονται και δημιουργούν!!!

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.