Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο, ενώ σημαντικός αρωγός προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η δική σας γνώμη.


Προσθέστε παρακάτω σχόλια, προβληματισμούς ή προτάσεις βελτίωσης που στόχο θα έχουν την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται, την ενίσχυση του θεσμού των Βρεφικών / Παιδικών Σταθμών και Κ.Α.Π.Η. του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας με τελικούς αποδέκτες τους ωφελούμενους του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας!!!