ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας ως Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής, συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 20510 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 29/04/2011 (Φ.Ε.Κ. 722 / 29-04-2011 – τεύχος δεύτερο). Προέκυψε από την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Καποδιστριακών Δήμων, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) του Δήμου Πέλλας και η επιχορήγηση του από τον Δήμο Πέλλας αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης του.

Περισσότερα στο www.giannitsa.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

To E.K.K.A. είναι αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα. Συνεργάζεται με όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα μέσω των ομάδων Ο.Π.Α. ( Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων ) οι οποίες έχουν συσταθεί στους Δήμους και  συμπεριλαμβάνουν κυρίως Κοινωνικούς Λειτουργούς. Σκοπός του αποτελεί ο συντονισμός του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες, πληθυσμιακές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης επί 24 – ώρου βάσεως (197) και Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας (1107).

Περισσότερα στο www.ekka.org.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. αποτελεί έναν κοινωφελή μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 1996. Διοικείται από τον Πρόεδρο της και δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζουν για τη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων της. Τα στελέχη που εργάζονται για τη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. όπως και οι εξωτερικοί συνεργάτες της αποτελούν ανθρώπους του δήμου Πέλλας εξειδικευμένους σε τομείς πολιτισμού, προβολής και τουρισμού.

Το ίδιο το όνομα της επιχείρησης «πολιτισμός & ανάπτυξη» αποδίδει και τον βασικό σκοπό της ύπαρξης τους. Να επιτύχουν δηλαδή την ισόρροπη πολιτιστική ανάπτυξη αξιοποιώντας το παρελθόν και την ιστορία τους στη σύγχρονη ζωή, τη τέχνη του χθες αλλά και τις σύγχρονες τάσεις ώστε να αναπτύξουν το δήμο Πέλλας σε έναν σύγχρονο τόπο.

Περισσότερα στο www.dikepap.gr

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το Χαμόγελο του παιδιού είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στην Ελλάδα, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων τους. Η δράση του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη φιλοξενία παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, την τηλεφωνική υποστήριξή τους, προγράμματα συμβουλευτικής και κοινωνικής ένταξής του, την ενίσχυση οικογενειών που τελούν σε ένδεια, καθώς και τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης ή πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή SOS ( 1065 ).

Περισσότερα στο www.hamogelo.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & Η ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ «ΟΡΑΜΑ»

Σκοπός του κέντρου είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων και η προαγωγή της ψυχικής υγείας με πολλαπλά οφέλη για τους δημότες.

Μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης αναπτύσσονται πρακτικές αντιμετώπισης των παραγόντων που θεωρούνται γενεσιουργοί του φαινομένου της ουσιοεξάρτησης με στόχο την αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και όχι τη θεραπεία ή την χορήγηση υποκατάστατων. Ωστόσο ο αγώνας πρόληψης των εξαρτήσεων λαμβάνει καθημερινά όλο και πιο πολύπλευρες διαστάσεις καθώς  πέραν από τις ναρκωτικές ουσίες, το αλκοόλ, το τζόγο, το κάπνισμα έχουμε πλέον και μία νέα  μορφή εξάρτησης, τον «εθισμό στο διαδίκτυο».

Παράλληλα αναπτύσσονται δράσεις (όπως: εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, σεμινάρια, συγκρότηση ομάδων γονέων, εφήβων, εκπαιδευτικών κ.λ.π) οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την προαγωγής της ψυχικής υγείας και επιδιώκουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των φορέων και των πολιτών των τοπικών κοινωνιών, µε σκοπό την ενεργοποίησή τους.

Οι στόχοι των δράσεων διαφέρουν ανάλογα µε την οµάδα στην οποία απευθύνονται και ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν οι εξής: η συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας, η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στη σχολική κοινότητα,  η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε θέµατα πρόληψης, η ενδυνάμωση και υποστήριξη  των νέων,  ώστε να υιοθετήσουν µια θετική στάση ζωής και να αντιστέκονται στη χρήση ουσιών.

www.kporama.gr
Φιλίππου 38, Έδεσσα,
e-mail: kp-orama@otenet.gr
Τ.Κ. 58200
Τηλ:23810 51174
Fax:23810 51189

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα κοινωνική δομή που αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα οι οποίες  του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή Επικράτειας.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πέλλας λειτουργεί στην διεύθυνση Παναγιωτάκη 13, Συνοικισμός Νέας Τραπεζούντας Γιαννιτσών (Τσαλί) στις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου «Φιλλιππάκου»,

Τηλ. επικοινωνίας: 23820 – 24623

e – mail: kentrokoinotitas@giannitsa.gr

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 18:00.

Το γραφείο στελεχώνουν δυο(2) κοινωνικοί λειτουργοί και (1) μια ψυχολόγος.