Στους Παιδικούς Σταθμούς εγγράφονται παιδιά εργαζόμενων γονέων τα οποία έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών, έχουν αποκτήσει έλεγχο σφιγκτήρων και δεν πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Πληροφορίες παρέχονται από το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας, καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας.

Τα χρήματα από τα τροφεία των παιδιών διαχειρίζονται από το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. και χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά για τις λειτουργικές δαπάνες των Παιδικών Σταθμών. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να είναι δαπάνες θέρμανσης, ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, δαπάνες τηλεπικοινωνίας, γραφική ύλη, παιδαγωγικό υλικό κ.τ.λ.

Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ( ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας ). Είναι αιρετό πρόσωπο της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο εν ενεργεία Πρόεδρος όλων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πέλλας είναι ο Νικόλαος Βαλνάρης.

Το ωράριο λειτουργίας για το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών είναι 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ..