Στους Βρεφικούς Σταθμούς εγγράφονται παιδιά εργαζόμενων γονέων ηλικίας από 8 μηνών και άνω, ενώ στους Παιδικούς Σταθμούς εγγράφονται παιδιά εργαζόμενων γονέων τα οποία έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών. Και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες τα παιδιά δεν πρέπει να πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Πληροφορίες παρέχονται από το προσωπικό των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας, καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας.

Τα χρήματα από τα τροφεία των παιδιών διαχειρίζονται από το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. και χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά για τις λειτουργικές δαπάνες των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να είναι δαπάνες θέρμανσης, ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, δαπάνες τηλεπικοινωνίας, γραφική ύλη, παιδαγωγικό υλικό κ.τ.λ.

Πρόεδρος των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ( ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας ). Είναι αιρετό πρόσωπο της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το ωράριο λειτουργίας για το προσωπικό των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών είναι 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ..