Σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερώνετε της Εισαγγελία ή επικοινωνείτε με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας οι οποίοι θα σας κατευθύνουν.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρεμβαίνουν σε κοινωνικά προβλήματα. Ως τέτοια νοούνται ενδοοικογενειακή βία, φτώχεια, παραβατικότητα, εξαρτήσεις (ουσίες, οινοπνευματώδη ποτά, τυχερά παιχνίδια, κ.λ.π.), διαζύγια, παραμέληση – κακοποίηση ανηλίκων ή ηλικιωμένων.

Οι συνήθεις φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στον παρεμβατικό ρόλο των Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας είναι η Εισαγγελία, η Διεύθυνση Υγείας – Πρόνοιας του Δήμου Πέλλας, το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, καθώς και διάφοροι άλλοι φορείς. Η κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη και αντιμετωπίζεται μεμονωμένα και ξεχωριστά. Συχνά εμπλέκονται φορείς σε εθελοντικό επίπεδο, όπως ενορίες, φιλανθρωπικές οργανώσεις, ιδιώτες, κ.α.