Μέλος των Κ.Α.Π.Η. δύναται να γίνει άτομο άνω των 60 ετών, καταβάλλοντας το από το Δ.Σ. οριζόμενο ποσό συνδρομής, απευθυνόμενο στα εκάστοτε παραρτήματα του Κ.Α.Π.Η. Πέλλας.

Πληροφορίες παρέχονται από το προσωπικό του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πέλλας, καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας.

Οργανωμένες χορωδίες του Κ.Α.Π.Η. λειτουργούν στο Α’ Κ.Α.Π.Η. Γιαννιτσών, στο Β’ Κ.Α.Π.Η. Γιαννιτσών και στο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πέλλας.

Τα χρήματα από τις συνδρομές των μελών διαχειρίζονται από το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. και χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά για τις λειτουργικές δαπάνες των Κ.Α.Π.Η. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να είναι δαπάνες θέρμανσης, ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, δαπάνες τηλεπικοινωνίας, κ.τ.λ.

Πρόεδρος των Κ.Α.Π.Η. είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Νομικού Προσώπου (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας). Είναι αιρετό πρόσωπο της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το ωράριο λειτουργίας για το προσωπικό των Κ.Α.Π.Η. είναι 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ.. Τα κυλικεία των Κ.Α.Π.Η. σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. λειτουργούν καθημερινά με το εξής ωράριο:

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Εαρινό Ωράριο 7.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. 4.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ.
Χειμερινό Ωράριο 7.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. 4.00 μ.μ. έως 7.00 μ.μ.