Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών στα τμήματα των Παιδικών Σταθμών και Κ.Α.Π.Η. του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας για το έτος 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών στα τμήματα των Παιδικών Σταθμών και Κ.Α.Π.Η. του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας για το έτος 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών στα τμήματα των Παιδικών Σταθμών και Κ.Α.Π.Η. του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας για το έτος 2022 που αφορούν σε:

 

  • Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβεστήρων
  • Συντήρηση – επισκευή καυστήρων
  • Συντήρηση – επισκευή κλιματιστικών
  • Απολυμάνσεις τμημάτων παιδικών σταθμών
  • Συντήρηση – επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Συντήρηση – επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Συντήρηση – επισκευή  ηλεκτρικών συσκευών
  • Συντήρηση – επισκευή επίπλων

 

Οι επαγγελματίες που σχετίζονται με την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα γραφεία του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας από 13-01-2022 έως 24-01-2022

Πληροφορίες στο τηλ. 2382022503, εσωτερικό 2 (αρμόδιοι υπάλληλοι: Μαρία Καρανάσου, Φίλιππος Αθανασόπουλος)

 

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.