Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής τήρησης του Απλογραφικού – διπλογραφικού συστήματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής τήρησης του Απλογραφικού – διπλογραφικού συστήματος

O Πρόεδρος

του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του , στην έδρα του .Ν.Π.Δ.Δ. Κολοκοτρώνη 18 , Γιαννιτσά Τ.Κ 58100 , που αφορά στην Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής τήρησης του Απλογραφικού – διπλογραφικού συστήματος, επεξεργασίας δεδομένων και σύνδεση με το λογισμικό του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου, υποχρεώσεων φορολογικής διοίκησης, καθώς και εργασίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων οικονομικών ετών 2020-2021 και ισολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.