ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Β΄ Κ.Α.Π.Η. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Β΄ Κ.Α.Π.Η. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

 

Γιαννιτσά, 14/6/2021

Aριθμ.πρωτ: – 835 –

 

 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18

Τ.Κ. 58100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ

 

 

O Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας»  προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση οικήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του Β΄ Κ.Α.Π.Η. Γιαννιτσών.

 

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει:

α] να βρίσκεται στα Γιαννιτσά  στην περιοχή  που περικλείεται από τις οδούς: Χατζηδημητρίου  από το ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και έως τη διασταύρωση με την  οδό  Οργαντζή,

Οργαντζή  έως την διαστάυρωση  με την οδό Αθανασίου Οικονόμου,

Αθανασίου Οικονόμου έως την διαστάυρωση με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως,  Μαγκριώτου έως την διασταύρωση  με την οδό Αικατερίνης Βαρελά,

Αικατερίνης Βαρελά  έως την διασταύρωση με την οδό Χατζοπούλου,

Χατζοπούλου έως τη διασταύρωση με την οδό Χατζηδημητρίου και το τμήμα αυτής έως το Δημαρχείο .

β]να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να αποτελείται από τους εξής χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για τις λειτουργικές ανάγκες του ΚΑΠΗ :

  1. να είναι ισόγειο και να διαθέτει αίθουσα αναμονής κατάλληλα διαμορφωμένη όπου θα συναθροίζονται τα μέλη του ΚΑΠΗ
  2. η έκταση του να είναι 180 τμ , με απόκλιση ± 20%

γ] να διαθέτει ατομικό σύστημα θέρμανσης.

δ] να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας (επαρκούς φωτισμού μέσων σκίασης,  ύδρευσης , αποχέτευσης κλπ.)

ε] να διαθέτει WC και ντουλάπια κουζίνας με νεροχύτη για να καλύπτει τις ανάγκες των μελών του παραρτήματος που θα συναθροίζονται στην ανωτέρω περιοχή

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός  προθεσμίας (10) δέκα  ημερών από της δημοσιεύσεως – τοιχοκολλήσεως της παρούσας διακήρυξης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι προσφορές αποστέλλονται στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία, στη δ/νση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή , η οποία με επιτόπιο έρευνα , κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως , συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την κ. Καρανάσου Μαρία ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8 π.μ. – 3 μ.μ. Τηλέφωνο 2382022503 Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18 – Γιαννιτσά .

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας .

 

 

 

O Πρόεδρος του Κ.Ε.Κ.Α.Π.Π.Α.

Δήμου Πέλλας

 

 

 

Νικόλαος Βαλνάρης

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.