ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2019 – 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2019 – 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας
& Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας  
Πληροφορίες : 2382021313
2382022503 εσωτ.3

Α    Ν   Α  Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ  Η

                       ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 Η  προθεσμία  για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων  του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 19/7/2019 στις 24:00 .

Επισημαίνουμε ότι, ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τους αιτούντες και μόνον ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, μέσω της Ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων.

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΚΕΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

                                                                                               ΣΚΟΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.