ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2019 – 2020

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2019 – 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας
& Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας  
Πληροφορίες : 2382021313 2382022503 εσωτ.3

Α    Ν   Α  Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ  Η

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

( Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020)

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η ένσταση  υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη χρήση κωδικών TAXISNET της αιτούσας δηλαδή με τους κωδικούς που έγινε η αίτηση,

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 13/7/2019 έως17/7/2019 και μέχρι τις 24:00

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τις αιτούσες μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr,μέσω της Ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων.

Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις που αποστέλλονται με email ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με διαπιστευτήρια TAXISNET.

Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων λήγει στις 24:00 της 17/7/2019.

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.