Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και παροχή εργασιών συντήρησης ξυλουργικών ειδών για τις ανάγκες του νέου Βρεφικού Τμήματος στον Παιδικό Σταθμό Αμπελιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και παροχή εργασιών συντήρησης ξυλουργικών ειδών για τις ανάγκες του νέου Βρεφικού Τμήματος στον Παιδικό Σταθμό Αμπελιών

O Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (NUTS: EL524) ενδιαφέρεται για την προμήθεια και παροχή εργασιών συντήρησης ξυλουργικών ειδών για τις ανάγκες του νέου Βρεφικού τμήματος στον Παιδικό Σταθμό Αμπελιών.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ: Πρόσκληση 1

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.