ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» Περιόδου 2020-2021. ( 2ος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μητέρες – Δημόσιους Υπαλλήλους )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» Περιόδου 2020-2021. ( 2ος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μητέρες – Δημόσιους Υπαλλήλους )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

Γιαννιτσά 4-09-2020

Aριθμ.πρωτ: 1495

 

 

 Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18

Τ.Κ. 58100

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το ΚΕ.Κ.ΑΠ.Π.Α Δήμου Πέλλας ενημερώνει τους γονείς για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» Περιόδου 2020-2021.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής  ηλικίας,  του Υπουργείου  Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο  επεκτείνεται, αφενός στις οικογένειες των υπαλλήλων(μονίμων και αορίστου χρόνου)του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και αφετέρου σε παιδιά οικογενειών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες δεν μπορούν να συμμετέχουν στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Εναρμόνισή Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής », λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων που αυτό θέτει .

Η υποβολή «Αίτησης Συμμετοχής -Δήλωσης » θα υποβάλλεται  ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ για  το χρονικό διάστημα από 08/ 9/2020 -18/9/2020 στην   εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr.

 

Για  κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τις προϊστάμενες προσχολικής αγωγής του ΚΕΚΑΠΠΑ Δ. Πέλλας Στα τηλ.2382021313 και 2382028526

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ03092020_prosklisis_11693

                                                                              

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΝΑΡΗΣ

 

 

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.