ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ( 12 ) ΜΗΝΩΝ (2-1-2023 έως 31-12-2023) ΕΝΟΣ ( 1 ) ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ( 12 ) ΜΗΝΩΝ (2-1-2023 έως 31-12-2023) ΕΝΟΣ ( 1 ) ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.

O Πρόεδρος του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (NUTS: EL524) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δώδεκα  (12) μηνών (2-1-2023 έως 31-12-2023) ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη των αναγκών του Κ.Α.Π.Η. , με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στους ηλικιωμένους, μέλη του Κ.Α.Π.Η., συνταγογράφηση φαρμάκων και επιπλέον παροχές συμβουλών σε θέματα υγείας».

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.