ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

 

   Γιαννιτσά, 22–10–2020

Aριθμ. πρωτ: 1747

 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας                        

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18, Τ.Κ. 58100

Τηλέφωνο: 2382022503

FAX: 2382022503

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Πρόεδρος

του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του – εντός 5 (πέντε) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας – στην  έδρα του ΝΠΔΔ  Κολοκοτρώνη 18, Τ.Κ.58100 Γιαννιτσά, που αφορά στην παροχή εργασιών τοποθέτησης και προμήθειας υδραυλικών υλικών, στο χώρο στέγασης του νεοσύστατου βρεφονηπιακού τμήματος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας. Η προμήθεια έχει ως εξής:

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Α/Α Τεχνική περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα
1 Σωλήνας PPR 32mm Μέτρο 25
2 Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ50 Μέτρο 6
3 Σωλήνας αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ100 Μέτρο 3
4 Μαστός 1¼”-1” γαλβανιζέ Τεμάχιο 2
5 Βάνα ρακόρ 1¼” Τεμάχιο 2
6 Γωνιακός διακόπτης σωμάτων Τεμάχιο 10
7 Στήριγμα Φ100 Τεμάχιο 4
8 Ημιγωνία αποχέτευσης Φ100 Τεμάχιο 8
9 Γωνία αποχέτευσης Φ100 Τεμάχιο 4
10 Ταφ αποχέτευσης Φ100 Τεμάχιο 3
11 Ημιτάφ αποχέτευσης Φ100 Τεμάχιο 3
12 Τάπα αποχέτευσης Φ100 Τεμάχιο 2
13 Ημιτάφ Συστολικό 100-50 Τεμάχιο 2
14 Γωνία αποχέτευσης Φ50 Τεμάχιο 4
15 Κόλλα PVC 500gr Τεμάχιο 6
16 Φιάλη προπανίου Τεμάχιο 1
17 Δίσκος κοπής Φ125 Τεμάχιο 10
18 Τεφλόν αερίου ½” Τεμάχιο 50
19 Συλλέκτης 1” 6 παροχών Τεμάχιο 2
20 Μαστός αρσενικός νίπελ Τεμάχιο 2
21 Συλλέκτης 1” 5 παροχών Τεμάχιο 4
22 Ταφ συλλέκτη 1”Χ½”Χ1” Τεμάχιο 3
23 Ηλεκτροβάνα 1” Τεμάχιο 3
24 Πίνακας υδροληψίας 46cm x 100cm Τεμάχιο 1
25 Πίνακας υδροληψίας 45cm x 60cm Τεμάχιο 1
26 Βάνα ρακόρ 1” Τεμάχιο 3
27 Μαστός Φ32 x 1” PPR αρσενικός Τεμάχιο 4
28 Μαστός Φ32 x 1” PPR θηλυκός Τεμάχιο 2
29 Ρακόρ τουμποράματος Φ16Χ2 Τεμάχιο 40
30 Αυτόματο εξαεριστικό Τεμάχιο 4
31 Μούφα Φ40 PPR Τεμάχιο 2
32 Γωνία Φ32 PPR Τεμάχιο 4
33 Συστολή αμερικής 40/32 Τεμάχιο 2
34 Σιφώνι δαπέδου Φ50 Τεμάχιο 1
35 Μούφα δικτύου Φ40 Τεμάχιο 6
36 Γωνία αναμονής Φ32 Τεμάχιο 6
37 Γωνία PPR Φ20 Τεμάχιο 4
38 Γωνία Φ20 με πάσο Τεμάχιο 4
39 Σωλήνα PPR Φ20 Τεμάχιο 20
40 Συστολή αμερικής 1”-¾” Τεμάχιο 1
41 Μούφα PPR Φ20 Τεμάχιο 10
42  Τάπα PPR Φ20 Τεμάχιο 2
43 Τάπα αρσενική γαλβανιζέ Τεμάχιο 2
44 Πολυουρεθάνη μικρή 500ml Τεμάχιο 1
45 Ρακόρ τουμποράματος Τεμάχιο 1
46 Βάνα ρακόρ 1¼’’ Τεμάχιο 2
47 Μαστός θηλυκός 35/1¼’’ Τεμάχιο 2
48 Κόλληση χαλκού Τεμάχιο 1
49 Αλοιφή χαλκού 100gr Τεμάχιο 1
50 Στήριγμα Φ15 Τεμάχιο 10
51 Σωλήνα ΕΛΟΤ Φ100 Τεμάχιο 6
52 Σωλήνα αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ50 Τεμάχιο 3
53 Ημιγωνία αποχέτευσης Φ100 Τεμάχιο 8
54 Στήριγμα Φ50 Τεμάχιο 2
55 Συστολή αμερικής 100-50 Τεμάχιο 2
56 Ημιγωνία Φ50 Τεμάχιο 2
57 Γωνία Φ50 Τεμάχιο 2
58 Συστολή Αγγλίας ¾”-½” Τεμάχιο 1
59 Μαστός εξωτερικός αρσενικός ½” γαλβανιζέ Τεμάχιο 1
60 Ταφ θηλυκό ½” Τεμάχιο 1
61 Σωλήνας APE Φ16Χ2 Τεμάχιο 10
62 Βανάκι μίνι ½” Τεμάχιο 1
63 Ρακόρ αρσενικό APE Φ16 Τεμάχιο 2
64 Ταφ APE 16Χ½”Χ16 Τεμάχιο 2
65 Γωνία πάσο APE Φ16 Τεμάχιο 1
66 Καμπύλες εγχώριες Τεμάχιο 30
67 Τουμπόραμα Φ16Χ2 με σπιράλ Τεμάχιο 200
68 Δίσκος κοπής Φ125 Τεμάχιο 10
69 Καρφί ρομπότ Τεμάχιο 3
70 Σωλήνας Ίνοξ σπιράλ Φ200 Τεμάχιο 2
71 Συστολή αμερικής Τεμάχιο 2
72 Σωληνομαστός γαλβανιζέ Τεμάχιο 1
73 Ρακόρ γαλβανιζέ θηλυκό Τεμάχιο 2
74 Ταφ Φ32 PPR Τεμάχιο 1
75 Μαστός Φ32Χ1 Τεμάχιο 3
76 Νιπτήρας 54Χ44cm Τεμάχιο 6
77 Νιπτήρας 59Χ45cm Τεμάχιο 1
78 Κολόνα νιπτήρα Τεμάχιο 1
79 Σετ 3τμχ λεκάνη Τεμάχιο 1
80 Λεκάνη παιδική Τεμάχιο 2
81 Μπαταρία νιπτήρα Τεμάχιο 7
82 Σπιράλ αποχέτευσης Φ32 Τεμάχιο 7
83 Σπιράλ αποχέτευσης Φ100 Τεμάχιο 1
84 Γωνιακός διακόπτης ½” Τεμάχιο 18
85 Προσθήκη χρωμέ 4cm Τεμάχιο 18
86 Προσθήκη χρωμέ 2cm Τεμάχιο 10
87 Προσθήκη χρωμέ 1cm Τεμάχιο 10
88 Σπιράλ ίνοξ αρσενικό θηλυκό 20cm Τεμάχιο 14
89 Σπιράλ ίνοξ αρσενικό θηλυκό 60cm Τεμάχιο 3
90 Οξική σιλικόνη λευκή Τεμάχιο 8
91 Μπαταρία νιπτήρα Τεμάχιο 1
92 Βανάκι νιπτήρα Τεμάχιο 1
93 Κάνουλα αντιπαγωτική ½” Τεμάχιο 4
94 Αεραγωγός αλουμινίου Φ125 Τεμάχιο 6
95 Περσίδα απορροφητήρα Τεμάχιο 1
96 Παροχή πλυντηρίου 2m Τεμάχιο 6
97 Εξαγωγή πλυντηρίου 2m Τεμάχιο 6
98 Σωλήνα αποχέτευσης ΕΛΟΤ Φ100 Τεμάχιο 9
99 Ημιγωνία αποχετευσης Φ100 Τεμάχιο 6
100 Διακόπτης σώματος γωνία ½” Τεμάχιο 26
101 Ρακόρ τουμποράματος Φ16 Τεμάχιο 50
102 Στήριγμα νιπτήρα Τεμάχιο 7
103 Χαρτοθήκη με καπάκι Τεμάχιο 3
104 Άγγιστρο διπλό Τεμάχιο 10
105 Δεξαμενή 1000lt Τεμάχιο 1
106 Δοχείο διαστολής Τεμάχιο 1
107 Αυτόματος πληρωτής βαρέως τύπου Τεμάχιο 1
108 Καπνοδόχος ίνοξ Φ200 Τεμάχιο 3
109 Καπέλο ίνοξ Φ200 Τεμάχιο 1
110 Στήριγμα ίνοξ Φ200 Τεμάχιο 3
111 Πώμα ίνοξ Φ200 Τεμάχιο 1
112 Καπνοδόχος ίνοξ Φ150 Τεμάχιο 3
113 Ταφ ίνοξ Φ200 Τεμάχιο 1
114 Σώμα πάνελ 22/600/1000cm Τεμάχιο 4
115 Σώμα πάνελ 22/600/800cm Τεμάχιο 3
116 Σώμα πάνελ 22/900/600cm Τεμάχιο 2
117 Σώμα πάνελ 22/900/500cm Τεμάχιο 1
118 Σώμα πάνελ 22/900/700cm Τεμάχιο 1
119 Σώμα πάνελ 22/900/400cm Τεμάχιο 1
120 Σώμα πάνελ 11/900/700cm Τεμάχιο 1
121 Σώμα πάνελ 33/900/600cm Τεμάχιο 2
122 Σώμα πάνελ 22/600/1200cm Τεμάχιο 3
123 Χαλύβδινος λέβητας 50.000 θερμίδων (με πίνακα) Τεμάχιο 1
124 Καυστήρας πετρελαίου Τεμάχιο 1
125 Μπόιλερ λεβητοστασίου 150lt (με αντίσταση) Τεμάχιο 1
126 Σωλήνα Φ40 PPR Μέτρο 10
127 Σωλήνα Φ25 Μέτρο 10
128 Βάνες 1½” Τεμάχιο 2
129 Βάνες ¾” Τεμάχιο 2
130 Αυτόματος εξαεριστής Τεμάχιο 4
131 Σκάστρα βαλβίδας ασφαλείας 3bar Τεμάχιο 1
132 Βάνα ½” Τεμάχιο 1
133 Φίλτρο πετρελαίου ½” βαρέως τύπου Τεμάχιο 1
134 Μαστός Φ40 Τεμάχιο 8
135 Μαστός Φ25 Τεμάχιο 4
136 Στηρίγματα Φ40 Τεμάχιο 10
137 Στηρίγματα Φ25 Τεμάχιο 10
138 Λοιπά εξαρτήματα Τεμάχιο 1
139 Τουμπόραμα Φ16Χ2 με σπιράλ Μέτρο 300
140 Τσέρκι Τεμάχιο 3
141 Καρφιά ρομπότ Τεμάχιο 3
142 Μονωτική ταινία Τεμάχιο 5
143 Σωλήνας PPR Φ20 Τεμάχιο 100
144 Γωνία Φ20 Τεμάχιο 50
145 Ταφ Φ20 Τεμάχιο 20
146 Γωνία με πάσο Φ20 Τεμάχιο 10
147 Ταφ με πάσο Φ20 Τεμάχιο 10
148 Τάπα δοκιμής Τεμάχιο 15
149 Μούφα PPR Φ20 Τεμάχιο 20
150 Ημιβέ Φ20 Τεμάχιο 10
151 Σιφώνι δαπέδου Τεμάχιο 1
152 Τουμπόραμα Φ16Χ2 με σπιράλ Τεμάχιο 100
       
ΕΡΓΑΣΙΑ
 Τοποθέτηση δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, σωμάτων, λέβητα, και ειδών υγιεινής.

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί, α) η υπ’ αριθ. 126/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κ.λ.π.), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κ.λ.π. (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

Δήμου Πέλλας

 

 

Νικόλαος Βαλνάρης

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.