ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΠΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΠΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

 

Γιαννιτσά, 18-04-2018

Aριθμ.πρωτ: -503 –

 

 

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 18

Τ.Κ. 58100

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ

 

O Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής  Δήμου Πέλλας»  προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση οικήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η. Πέλλας.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει:

 1. να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Δημοτικής Κοινότητας Πέλλας της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας του Δήμου Πέλλας.
 2. να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να αποτελείται από τους εξής χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για τις λειτουργικές ανάγκες του Κ.Α.Π.Η. :
  • να είναι ισόγειο και να διαθέτει αίθουσα αναμονής κατάλληλα διαμορφωμένη όπου θα συναθροίζονται τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. .
  • η έκταση του να είναι 100 τ.μ. , με απόκλιση ± 50%
  • να διαθέτει ατομικό σύστημα θέρμανσης.
  • να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας (επαρκούς φωτισμού μέσων σκίασης, ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.)
  • να διαθέτει WC και ντουλάπια κουζίνας με νεροχύτη για να καλύπτει τις ανάγκες των μελών του παραρτήματος που θα συναθροίζονται στην ανωτέρω περιοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από την τελευταία δημοσίευση – τοιχοκόλληση της παρούσας διακήρυξης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι προσφορές αποστέλλονται στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία, στην άνω αναφερόμενη διεύθυνση, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντάσσοντας σχετική έκθεση. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου του / των εκάστοτε ενδιαφερόμενου / ων αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την κ. Δόμνα Ανδρίκου, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8 π.μ. – 3 μ.μ. Τηλέφωνο 23820 – 22503 .

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας .

 

O Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

Δήμου Πέλλας

Νικόλαος Βαλνάρης

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.