ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας           

 

 

                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Για το πρόγραμμα δράσης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020 -2021».

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τις πρώτες ημέρες υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής, και προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλες-όλοι οι υποψήφιοι , παρατείνονται:

1.Η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: από τις 5/8/2020, στις 7/8/20202.

2.Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων: από τις 12/8/2020, στις 13/8/2020.

  1. Η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: από 13/8 –17/8, σε 14/8 –18/8/2020, και ώρα 16:00

 

 

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας

Νικόλαος Βαλνάρης

 

 

 

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.