Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής

στα Κ.Α.Π.Η. του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Μέλη των Κ.Α.Π.Η. εγγράφονται άνδρες και γυναίκες άνω των 60 ετών που κατοικούν στην περιοχή του Κ.Α.Π.Η., χωρίς διάκριση ασφαλιστικών, φυλετικών και οικονομικών δυνατοτήτων.

Image module
Για την εγγραφή των μελών απαιτούνται:

Όλα τα μέλη είναι ισότιμα και δικαιούνται όλων των υπηρεσιών που προσφέρει το Κ.Α.Π.Η.. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι μελών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν μέλη του Κ.Α.Π.Η., κατ΄ εξαίρεση μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Κ.Α.Π.Η..