ΟΙ ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΑΣ

Οι Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας, στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Παιδαγωγικό Προσωπικό φροντίζει για την σωστή ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερησίου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους και απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης. Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών σε είδη για την εφαρμογή του προγράμματος ( παιχνίδια, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας, κ.λ.π. ). Βοηθάει τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών, στην διατροφή και στην καθαριότητα, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. Επίσης ενημερώνει τους αρμοδίους και τον Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία περιστατικό. Λόγω της άμεσης επαφής με τα παιδιά προσφέρει με υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σε αυτά εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους, καθώς και ικανότητα συγκέντρωσης και αυτενέργειας.

Image module

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Ο Μάγειρας είναι υπεύθυνος για το μαγειρείο και την σύμφωνα με το Πρόγραμμα διατροφής επιμελημένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού. Τηρεί αυστηρά τους όρους υγιεινής των χώρων παρασκευής φαγητού, εισηγούμενος κάθε σχετικό μέτρο. Φροντίζει για την διανομή του φαγητού στα παιδιά και την συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από την Διεύθυνση του Παιδικού Σταθμού.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Ο Παιδίατρος προσέρχεται με συχνότητα μία φορά μηνιαίως και εξετάζει τα παιδιά του Νομικού Προσώπου, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα του παιδιού. Διατηρεί σε κάθε Βρεφικό και Παιδικό Σταθμό πρόχειρο φαρμακείο για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό. Ο Παιδίατρος ενημερώνεται και παρέχει τις υπηρεσίες του και σε έκτακτες περιπτώσεις, καθώς και για ζητήματα τα οποία αφορούν στην υγεία των νηπίων κατά την διάρκεια παραμονής τους στον Βρεφικό ή Παιδικό Σταθμό.