ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΤOΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ LOCKDOWN

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΤOΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ LOCKDOWN

 

 

Αγαπητοί γονείς,

Αγαπητοί γονείς, στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε παιδαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών  του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας. Οι δραστηριότητες αποτελούν προτάσεις από το παιδαγωγικό προσωπικό για το χρονικό διάστημα που παραμένουν κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί.

Καλή δημιουργική απασχόληση ! ! !

 

https://padlet.com/kekappapella/hk845mm4updbxyvi

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.