ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 16 – 02 – 2021

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 16 – 02 – 2021

Εξαιτίας των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών κλειστοί θα παραμείνουν οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Πέλλας έως και την Τρίτη, 16 – 02 – 2021. Για τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει νεότερη ανάρτηση.

Ο πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας
Νικόλαος Βαλνάρης
Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.