Κατάγγειλε το

Φόρμα καταγγελίας περιστατικού βίας

*

*

*

*

Αν επιθυμείτε να αναφέρετε ένα περιστατικό βίας σε βάρος κάποιου ατόμου που εντάσσεται σε κάποια κατηγορία των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας.