Κ.Α.Π.Η.

του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Ο θεσμός των Κ.Α.Π.Η. ( Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων ) υιοθετήθηκε το 1984 με νομοθετική πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας. Ο Θεσμός εξελίχθηκε σταδιακά μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Δήμων ), αναπτύχθηκε και διευρύνθηκε σε όλη τη χώρα όπου φθάνει μέχρι σήμερα να λειτουργούν περισσότερα από 900 κέντρα. Βασική φιλοσοφία του θεσμού είναι η προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων.

Τα Κ.Α.Π.Η. λειτουργούν με τοπικά κέντρα στις εκάστοτε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πέλλας. Κάθε Κ.Α.Π.Η. λειτουργεί  σε διαφορετικό χώρο, αναπτύσσει όλα τα προγράμματα και παρέχει όλες τις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου. Το τοπικό Κ.Α.Π.Η. συστήνεται με απόφαση του Δ.Σ. όταν πληρούνται  οι εξής προϋποθέσεις:

 • Υπάρχει αποδεδειγμένα αυξημένο ενδιαφέρον για εγγραφή μελών από 50 έως 300 άτομα
 • Δεν λειτουργεί άλλο Κ.Α.Π.Η. στην περιοχή
 • Υπάρχει επαρκές προσωπικό για να καλύψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Τα Κ.Α.Π.Η. του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας, στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό τριών διαφορετικών ειδικοτήτων.

 

Αρμοδιότητες υπηρετούντων υπαλλήλων

 

Κοινωνικός Λειτουργός

Ο Κοινωνικός Λειτουργός λειτουργεί στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιμο μέλος της ομάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλματα Υγείας και Πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του κέντρου και άλλες ειδικότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευόμενων μελών. Έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης σπουδαστών των σχολών Κοινωνικής Εργασίας, οργανώνει σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διάφορες εκδηλώσεις και προγράμματα που άπτονται της ειδικότητάς του. Επίσης παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες, ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα

Ιατρός

Ο Ιατρός του Κ.Α.Π.Η. προσφέρει τις υπηρεσίες του στα μέλη του κέντρου ως Ιατρός –Παθολόγος ή άλλη σχετικής με τις ανάγκες ειδικότητας. Αρμοδιότητα του Ιατρού είναι η παροχή ιατρικής φροντίδας, η συνταγογράφηση και η παραπομπή μελών σε άλλες ειδικότητες. Στα πλαίσια της προληπτικής Ιατρικής διαφωτίζει και κατευθύνει τα μέλη οργανώνοντας επιμορφωτικές διαλέξεις.

 

Κ.Α.Π.Η. και παραρτήματα αυτών υπάρχουν στις εξής Δημοτικές Ενότητες:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ:

 1. Α’ Κ.Α.Π.Η. Γιαννιτσών, Ελ. Βενιζέλου 61, Πεζόδρομος
 2. Α’ Κ.Α.Π.Η. Γυναικών Γιαννιτσών, Σοφούλη 3
 3. Β’ Κ.Α.Π.Η. Γιαννιτσών, Εθν. Αντιστάσεως 18
 4. Κ.Α.Π.Η. Μελισσίου
 5. Κ.Α.Π.Η. Συνοικισμού Καρυωτών
 6. Κ.Α.Π.Η. Συνοικισμού Τραπεζούντας ( Τσαλί )

Ο σκοπός λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. είναι μεταξύ άλλων:

 • Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
 • Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των Κ.Α.Π.Η..
 • Η έρευνα θεμάτων που αφορούν τους ηλικιωμένους.
 • Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.

Στα μέλη του Κ.Α.Π.Η. δύναται να παρέχονται υπηρεσίες όπως:

 • Κοινωνική Εργασία στους ίδιους και στο περιβάλλον τους.
 • Πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη – Προγράμματα Προληπτικών Ελέγχων.
 • Οργανωμένη ψυχαγωγία ( συνεστιάσεις, θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις, θερινές διακοπές, θαλάσσια μπάνια, λουτροθεραπεία, περιπάτους, εκδρομές- ψυχαγωγικές- προσκυνηματικές, κ.λ.π. ) Οι εκδρομές πραγματοποιούνται από Άνοιξη έως Φθινόπωρο με συχνότητα που να μην υπερκαλύπτει τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Κ.Α.Π.Η..
 • Εντευκτήριο όπου λειτουργεί κυλικείο για την παροχή ροφημάτων, αναψυκτικών.
 • Ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα όπως χορωδίας, γυμναστικής, χορού, κ.λ.π.

Βοήθεια στο σπίτι όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Νοσηλευτής

Ο νοσηλευτής συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του κέντρου και άλλες ειδικότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευόμενων μελών.  Το έργο του Νοσηλευτή είναι μέτρηση ζωτικών σημείων, μέτρηση σακχάρου- ενεσοθεραπεία – εμβολιασμός, ιατροφαρμακευτική φροντίδα, παροχή πρώτων βοηθειών, οργάνωση ιατρείου στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. – συνεργασία με τον Ιατρό του κέντρου. Αγωγή υγείας κατ΄ άτομο και  σε ομάδες, βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ μέλους οικογένειας και Ιατρών, παρακολούθηση της σωστής λήψης φαρμάκων, συμβουλευτική  σε διατροφικές συνήθειες, συνοδεία ηλικιωμένων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης σπουδαστών που άπτονται της ειδικότητας του.

Οικογενειακή Bοηθός

Η Οικογενειακή Βοηθός λειτουργεί στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η., συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του κέντρου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευόμενων μελών. Η Οικογενειακή Βοηθός προσφέρει τις υπηρεσίες της κυρίως στο σπίτι των μελών για τις περιπτώσεις που ζουν μόνοι τους και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες βοήθειας. Η βοήθεια συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών μέσα στο σπίτι, όπως ελαφρύ μαγείρεμα, καθαριότητα, ψώνια, λογαριασμοί, κ.λ.π.. Είναι υπεύθυνη για τον ευπρεπισμό όλων των χώρων του Κ.Α.Π.Η. και εκτελεί όλες τις εργασίες καθαριότητας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ:

 1. Κ.Α.Π.Η. Πέλλας, Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 1
 2. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Αθύρων
 3. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Ραχώνας
 4. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Νέας Πέλλας
 5. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Αγροσυκιάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 1. Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Γαλατάδων
 2. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Καρυώτισσας
 3. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Παλαιφύτου
 4. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Τριφυλλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ

 1. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Π. Μυλοτόπου
 2. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Αξού
 3. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Αραβησσού
 4. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Αχλαδοχωρίου
 5. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου
 6. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Λάκκας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

 1. Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κρύας Βρύσης
 2. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Ακρολίμνης
 3. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Εσωβάλτων – Σταυροδρομίου
 4. Κ.Α.Π.Η. Κοινοτικής Κοινότητας Αγ. Λουκά

Συχνές Ερωτήσεις

Όροι & Προϋποθέσεις
Εγγραφής