ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας ως Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής, συστάθηκε στις 29/04/2011 (Φ.Ε.Κ. 722 / 29-04-2011 – τεύχος δεύτερο). Προέκυψε από την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Καποδιστριακών Δήμων  (Δήμος Γιαννιτσών, Δήμος Πέλλας, Δήμος Κύρρου, Δήμος Μεγ. Αλεξάνδρου και Δήμος Κρύας Βρύσης).

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας  συμπεριλαμβάνει τα εξής Καποδιστριακά Νομικά Πρόσωπα:

 

 1. Α’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γιαννιτσών
 2. Β’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γιαννιτσών
 3. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κρύας Βρύσης
 4. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μεγ. Αλεξάνδρου
 5. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κύρρου
 6. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πέλλας
 7. Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Γιαννιτσών
 8. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κρύας Βρύσης
 9. Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μεγ. Αλεξάνδρου
 10. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παλαιφύτου
 11. Ενιαίος Δημοτικός Σταθμός Δήμου Κύρρου
 12. Ενιαίος Δημοτικός Σταθμός Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.ΑΠ.Π.Α. Δήμου Πέλλας αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Καλλικρατικού Δήμου Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά επί της Κολοκοτρώνη 18.

 

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α., διατελέσαντες Πρόεδροι αποτέλεσαν τα εξής αιρετά πρόσωπα (Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας):

 1. Μαρία Μαντζούκη, από 29/04/2011 έως 21/01/2013
 2. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, από 22/01/2013 έως 30/09/2014
 3. Νικόλαος Σκορδής, από 01/10/2014 έως 30/06/2016
 4. Νικόλαος Βαλνάρης, από 01/07/2016 έως 07/09/2018
 5. Νικόλαος Σκορδής, από 08/09/2018 έως 01/10/2019
 6. Νικόλαος Βαλνάρης, από 02/10/2019 έως 15/11/2022
 7. Μιχαήλ Παναγιωτίδης από 16/11/2022 έως σήμερα