ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΑΣ

Οι Παιδικοί Σταθμοί του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας, στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Παιδαγωγικό Προσωπικό φροντίζει για την σωστή ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερησίου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους και απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης. Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών σε είδη για την εφαρμογή του προγράμματος ( παιχνίδια, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας, κ.λ.π. ). Βοηθάει τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών, στην διατροφή και στην καθαριότητα, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. Επίσης ενημερώνει τους αρμοδίους και τον Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία περιστατικό. Λόγω της άμεσης επαφής με τα παιδιά προσφέρει με υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σε αυτά εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους, καθώς και ικανότητα συγκέντρωσης και αυτενέργειας.

Image module

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

Ο Μάγειρας είναι υπεύθυνος για το μαγειρείο και την σύμφωνα με το Πρόγραμμα διατροφής επιμελημένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού. Τηρεί αυστηρά τους όρους υγιεινής των χώρων παρασκευής φαγητού, εισηγούμενος κάθε σχετικό μέτρο. Φροντίζει για την διανομή του φαγητού στα παιδιά και την συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από την Διεύθυνση του Παιδικού Σταθμού.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Ο Παιδίατρος προσέρχεται με συχνότητα μία φορά μηνιαίως και εξετάζει τα παιδιά του Νομικού Προσώπου, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα του παιδιού. Διατηρεί σε κάθε Παιδικό Σταθμό πρόχειρο φαρμακείο για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό.

Ο Παιδίατρος ενημερώνεται και παρέχει τις υπηρεσίες του και σε έκτακτες περιπτώσεις, καθώς και για ζητήματα τα οποία αφορούν στην υγεία των νηπίων κατά την διάρκεια παραμονής τους στον Παιδικό Σταθμό.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 1. 1ος Παιδικός Σταθμός, Κολοκοτρώνη 18 – ΙΚΑ, τηλ. 23820 – 22503, 83639 Προϊσταμένη κα Μαρία Λεμονάκη
 2. 2ος Παιδικός Σταθμός, Βελίκα Ρώμα 4, τηλ. 23820 – 24804              
 3. 3ος Παιδικός Σταθμός, Στράντζης 16, τηλ. 23820 – 21313 Προϊσταμένη κα Μαρία Παπαδοπούλου του Θωμά
 4. Παιδικός Σταθμός περιοχής Εργατικών Κατοικιών, τηλ. 23820 – 29322
 5. Παιδικός Σταθμός Περιοχής Πενταπλατάνου, τηλ. 23820 – 22030 Προϊσταμένη κα Δέσποινα Καρυπίδου
 6. Παιδικός Σταθμός περιοχής Αμπελιών, τηλ. 23820 – 94211

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 1. Παιδικός Σταθμός Παλαιφύτου, τηλ. 23820 – 43070   Προϊσταμένη κα Μαρία Παπαδοπούλου του Αντρέα
 2. Παιδικός Σταθμός Γαλατάδων, τηλ. 23820 – 41977
 3. Παιδικός Σταθμός Καρυώτισσας, τηλ. 23820 – 41226

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

 1. Παιδικός Σταθμός Πέλλας, τηλ. 23820 – 31836 Προϊσταμένη κα Θωμαή Κολιόγλου
 2. Παιδικός Σταθμός Νέας Πέλλας, τηλ. 23820 – 32091
 3. Παιδικός Σταθμός Αθύρων, τηλ. 23820 – 91494

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ

 1. Παιδικός Σταθμός Ν. Μυλοτόπου, τηλ. 23820 – 51246    Προϊσταμένη κα Αικατερίνη Τρυφουλτσάνη
 2. Παιδικός Σταθμός Αραβησσού, τηλ. 23820 – 99181

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

 1. Παιδικός Σταθμός Κρύας Βρύσης, τηλ. 23820 – 61226 Προϊσταμένη κα Ελένη Γκουντή
 2. Παιδικός Σταθμός Εσωβάλτων, τηλ. 23820 – 71222
 3. Παιδικός Σταθμός Ακρολίμνης, τηλ. 23820 – 62455
 4. Παιδικός Σταθμός Αγίου Λουκά, τηλ. 23820 – 62881

Μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και της Δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής », 14 Παιδικοί Σταθμοί ( δομές )  από τους συνολικά 18 άνω αναφερόμενους ( δομές ) εντάσσονται στο Ε.Σ.Π.Α.,  και συνεπώς χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο σχετικά με λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες πρόσληψης υπαλληλικού προσωπικού ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων. 

 1. 1ος Παιδικός Σταθμός, Κολοκοτρώνη 18 – ΙΚΑ, τηλ. 23820 – 22503, 83639
 2. 2ος Παιδικός Σταθμός, Βελίκα Ρώμα 4, τηλ. 23820 – 24804
 3. 3ος Παιδικός Σταθμός, Στράντζης 16, τηλ. 23820 – 21313
 4. Παιδικός Σταθμός περιοχής Εργατικών Κατοικιών, τηλ. 23820 – 29322
 5. Παιδικός Σταθμός Περιοχής Πενταπλατάνου, τηλ. 23820 – 22030
 6. Παιδικός Σταθμός Πέλλας, τηλ. 23820 – 31836
 7. Παιδικός Σταθμός Ν. Μυλοτόπου, τηλ. 23820 – 51246
 8. Παιδικός Σταθμός Αραβησσού, τηλ. 23820 – 99181
 9. Παιδικός Σταθμός Παλαιφύτου, τηλ. 23820 – 43070
 10. Παιδικός Σταθμός Γαλατάδων, τηλ. 23820 – 41977
 11. Παιδικός Σταθμός Καρυώτισσας, τηλ. 23820 – 41226
 12. Παιδικός Σταθμός Κρύας Βρύσης, τηλ. 23820 – 61226
 13. Παιδικός Σταθμός Ακρολίμνης, τηλ. 23820 – 62455
 14. Παιδικός Σταθμός Αγίου Λουκά, τηλ. 23820 – 62881
Image module