ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Στόχος του Παιδαγωγικού Προγράμματος είναι η πνευματική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη των βρεφών και νηπίων, καθώς και η αυτενέργεια, η ανεξαρτητοποίηση και η κοινωνικοποίησή τους.
Η οργάνωση της παιδαγωγικής δράσης σε όλες τις ηλικίες γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες των βρεφών και νηπίων και στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και στην δράση της παιδαγωγού, η οποία λειτουργεί έτσι ώστε να συμβάλλει στην εξελικτική πορεία των βρεφών και νηπίων, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα ερεθίσματα. Οι παιδαγωγοί ενθαρρύνουν τα βρέφη και νήπια να αυτοεξυπηρετούνται στο Τμήμα σε θέματα ατομικής υγιεινής, στην τραπεζαρία, στον προαύλιο χώρο, καθώς και σε πάσης φύσης δραστηριότητες οι οποίες συμβαδίζουν με τις δυνατότητες τους. Στα πλαίσια της ψυχαγωγίας καθώς και της ενημέρωσης, διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις παιδαγωγικού, ψυχαγωγικού, ενημερωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Τα Κ.Α.Π.Η. εφαρμόζουν μία σειρά προγραμμάτων που σκοπό έχουν την φροντίδα και προστασία του ηλικιωμένου αποφεύγοντας την Ιδρυματική περίθαλψη. Οι δράσεις οι οποίες εφαρμόζονται αποτελούν έναυσμα για κινητοποίηση, επικοινωνία, απασχόληση και ψυχαγωγία του ατόμου. Επίσης περιλαμβάνουν ενέργειες πρόληψης και αγωγής υγείας. Ειδικά θερινά προγράμματα εκδρομών καλύπτουν την ανάγκη του ηλικιωμένου για περιήγηση, επιμόρφωση και πνευματική ανάταση. Ακόμη εφαρμόζονται Προγράμματα Λουτροθεραπείας, Θεατρικών Επισκέψεων και Θρησκευτικού – Προσκυνητικού Τουρισμού.
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των Κ.Α.Π.Η. συνεργάζονται με την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου Πέλλας, καθώς και με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες που σκοπό έχουν την παροχή κοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Ακόμη, προωθείται η ανάπτυξη του εθελοντισμού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Κ.Α.Π.Η.