ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2018 – 2019 ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΠΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2018 – 2019 ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΠΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ

Εκδόθηκε η πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τους παιδικούς σταθμούς Ε.Σ.Π.Α. 2018 – 2019 μέσω της οποίας προσκαλεί τους δικαιούχους να υποβάλλουν αιτήσεις από 14/6/2018 έως 3/7/2018 στο eetaa.gr.

Σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα είναι στον υπολογισμό των εισοδημάτων. Σύμφωνα με την πρόσκληση υπολογίζεται το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη του ωφελούμενου και θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2017 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2017 – 31/12/2017).

Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι στον υπολογισμό των εισοδημάτων θα υπολογίζονται τα πάντα, ακόμη και αφορολόγητα επιδόματα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ( www.eetaa.gr ) και ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΤΑΑ

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.