Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας (Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας) , διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Image
Μιχαήλ Παναγιωτίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Image
Στεργιούλας Δημήτριος
Εκπρόσωπος πλειοψηφίας
Image
Ασλανίδης Απόστολος
Λαϊκό μέλος
Image
Ωραιοπούλου Βερονίκη
Λαϊκό μέλος
Image
Σαμόπουλος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Image
Καραμπατζάκης Αντώνιος
Εκπρόσωπος μειοψηφίας
Image
Κλοκίδης Παναγιώτης
Λαϊκό μέλος
Image
Καρυπίδου Δέσποινα
Εκπρόσωπος εργαζομένων
Image
Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εκπρόσωπος πλειοψηφίας
Image
Χριστοφορίδης Δημήτριος
Εκπρόσωπος μειοψηφίας
Image
Μυστακίδου Ειρήνη
Λαϊκό μέλος

Το Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Image
Καραφυλλιάς Ανδρέας
Εκπρόσωπος πλειοψηφίας
Image
Σοφίας Χρήστος
Εκπρόσωπος πλειοψηφίας
Image
Τοπαλίδης Γεώργιος
Λαϊκό μέλος
Image
Ζούζουλας Νικόλαος
Λαϊκό μέλος
Image
Κερασόπουλος Παναγιώτης
Εκπρόσωπος πλειοψηφίας
Image
Μηλώσης Φίλιππος
Εκπρόσωπος μειοψηφίας
Image
Τσαρτσαράκης Χρήστος
Λαϊκό μέλος
Image
Ανδρίκου Δόμνα
Εκπρόσωπος εργαζομένων
Image
Ζαφειρίου Ιωάννα
Εκπρόσωπος πλειοψηφίας
Image
Χατζηηλιάδης Πέτρος
Εκπρόσωπος μειοψηφίας
Image
Σαραφούδη Αναστασία
Λαϊκό μέλος