ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ( 12 ) ΜΗΝΩΝ (2-1-2023 έως 31-12-2023) ΕΝΟΣ ( 1 ) ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.

O Πρόεδρος του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (NUTS: EL524) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δώδεκα  (12) μηνών (2-1-2023 έως 31-12-2023) ενός

Share
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή εργασιών συντήρησης τουαλέτας και λουτρού για τις ανάγκες του νέου Βρεφονηπιακού Τμήματος στον Παιδικό Σταθμό Αμπελιών

O Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (NUTS: EL524) ενδιαφέρεται για την παροχή εργασιών συντήρησης τουαλέτας και λουτρού για τις ανάγκες του νέου Βρεφονηπιακού Τμήματος

Share
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 2 (δύο) μονάδων κλιματισμού για τις ανάγκες του νέου Βρεφικού Τμήματος στην Κρύα Βρύση

O Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (NUTS: EL524) ενδιαφέρεται για την προμήθεια 2 (δύο) μονάδων κλιματισμού για τις ανάγκες του νέου Βρεφικού Τμήματος στην

Share
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή εργασιών συντήρησης κουζίνας, τουαλέτας και λουτρού για τις ανάγκες του νέου Βρεφικού Τμήματος στην Κρύα Βρύση

O Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (NUTS: EL524) ενδιαφέρεται για την παροχή εργασιών συντήρησης κουζίνας, τουαλέτας και λουτρού για τις ανάγκες του νέου Βρεφικού

Share
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή εργασιών εγκατάστασης αυτοματισμού – αυτονομίας και έναυση λεβητοστασίου, για τις ανάγκες του νέου Βρεφονηπιακού Τμήματος στην Κρύα Βρύση

O Πρόεδρος tου Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (NUTS: EL524) ενδιαφέρεται για την παροχή εργασιών εγκατάστασης αυτοματισμού – αυτονομίας και έναυση λεβητοστασίου, για τις ανάγκες του

Share
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού φροντίδας νηπίων και βρεφών για την οργάνωση του νεοσύστατου Βρεφονηπιακού Τμήματος στην Κρύα Βρύση

O Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (NUTS: EL524) ενδιαφέρεται για την προμήθεια εξοπλισμού φροντίδας νηπίων και βρεφών για την οργάνωση του νεοσύστατου Βρεφονηπιακού Τμήματος

Share
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού φροντίδας νηπίων και βρεφών για την οργάνωση του νεοσύστατου Βρεφονηπιακού Τμήματος στον Παιδικό Σταθμό Αμπελιών

O Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (NUTS: EL524) ενδιαφέρεται για την προμήθεια εξοπλισμού φροντίδας νηπίων και βρεφών για την οργάνωση του νεοσύστατου Βρεφονηπιακού Τμήματος

Share
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του νέου Βρεφικού Τμήματος στην Κρύα Βρύση

O Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (NUTS: EL524) ενδιαφέρεται για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες

Share
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του νέου Βρεφικού τμήματος στον Παιδικό Σταθμό Αμπελιών.

O Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (NUTS: EL524) ενδιαφέρεται για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες

Share
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ντουλαπιών κουζίνας, πάγκου, νεροχύτη, πορτών laminate και παρελκόμενων υλικών για τις ανάγκες του νέου Βρεφικού τμήματος στην Κρύα Βρύση

O Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (NUTS: EL524) ενδιαφέρεται για την προμήθεια ντουλαπιών κουζίνας, πάγκου, νεροχύτη, πορτών laminate και παρελκόμενων υλικών για τις ανάγκες

Share