ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας

& Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας

 

 

 

 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΑΓΓΡΑΦΩΝ   ΝΗΠΙΩΝ      ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΠΕΛΛΑΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2018-2019

 

Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στους Παιδικούς Σταθμούς του Κέντρου Κοινωνικής και Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής ( ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.) Δήμου Πέλλας για το σχολικό έτος 2018 – 2019 θα υποβάλλονται από 10 – 05 – 2018 έως 31 – 05 – 2018  στο γραφείο της Δ/νσης του Ν.Π. Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά  από τις 9.00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. καθημερινά. 

 

Για τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής :

 1. Πέλλας ( Παιδικοί Σταθμοί Ν. Πέλλα –Π.Πέλλα –Αθύρων )
 2. Κύρρου ( Παιδικοί Σταθμοί Ν. Μυλοτόπου -Αραβησσού )
 3. Μ. Αλεξάνδρου ( Παιδικοί Σταθμοί Καρυώτισσας-Γαλατάδων-Παλαιφύτου )
 4. Κ. Βρύσης ( Παιδικοί Σταθμοί Κ. Βρύσης –Αγίου Λουκά- Ακρολίμνης- Εσωβάλτων)
 5. Πενταπλατάνου- Αμπελιών

 

   Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Παιδικό Σταθμό επιλογής  του γονέα.

                    

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ ( ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ .

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 1. Στα Τμήματα Προσχολικής αγωγής εγγράφονται νήπια δημοτών και κατοίκων από 2,5 ετών, δηλαδή 30 μηνών  έως την ηλικία που εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο (εγγράφονται υποχρεωτικά στο Νηπιαγωγείο παιδιά γεννημένα από 1-1-2013 έως 31-12-2013).
 2. Αίτηση  που  δε  θα  συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα μένει εκτός  διαδικασίας επιλογής. (  Διότι δεν θα μπορεί να αξιολογηθεί  και να γίνει η κατάταξη της   , με βάση τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια στα οποία στηρίζεται  η μοριοδότηση)

Μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης και για διάστημα 5 ημερών θα γίνονται δεκτές οι ενστάσεις των γονέων σχετικά με τα αποτελέσματα.

 

Οι άνεργες μητέρες  , οι εργαζόμενες μητέρες  στον ιδιωτικό τομέα , οι αυτοαπασχολούμενες μητέρες παρακαλούνται να ενημερωθούν σχετικά με την ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr)

 

  Δικαιολογητικά Εγγραφής

 

 1. Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

 

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και εάν η προσκόμιση αυτού δεν είναι εφικτή, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

 

 1. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και  επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων  των γονέων,  προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

 

 1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 

 1. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά  προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα  Εμβολιασμών.
 2. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο  εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
 1. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
 2. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό από τρίτες χώρες, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.

 

                  Για ελεύθερους επαγγελματίες:

 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης τοu επιτηδεύματος.
 3. Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Για γονείς με παιδί ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 2. Για νήπιο μονογονεϊκής οικογένειας απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.
 4. Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.

 

 

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 

                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΝΑΡΗΣ

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.