ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α» Δήμου Πέλλας ενημερώνει τις ωφελούμενες μητέρες  του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής » να προσκομίσουν την Δευτέρα 03-09-2018  το (voucher) στον Παιδικό Σταθμό επιλογής τους .

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.