ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Πέλλας θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους από Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 και για 4 εβδομάδες.Τα μέτρο θα επαναξιολογηθεί πριν τη λήξη του.

Παρατίθεται κάτωθι το συνημμένο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας

Comments
ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. σημαίνει Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιχορηγούμενο από τον Δήμο Πέλλας και περιλαμβάνει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και όλους τους Παιδικούς Σταθμούς όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.