Ποια παιδιά εγγράφονται στους Παιδικούς Σταθμούς;

Στους Παιδικούς Σταθμούς εγγράφονται παιδιά εργαζόμενων γονέων τα οποία έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών, έχουν αποκτήσει έλεγχο σφιγκτήρων και δεν πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Από πού μπορώ να ενημερωθώ για τις δράσεις, τα προγράμματα τα τελευταία νέα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στους Παιδικού Σταθμούς;

Πληροφορίες παρέχονται από το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.  Δήμου Πέλλας, καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας.

Που χρησιμοποιούνται τα χρήματα από τα τροφεία των παιδιών;

Τα χρήματα από τα τροφεία των παιδιών διαχειρίζονται από το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. και χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά για τις λειτουργικές δαπάνες των Παιδικών Σταθμών. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να είναι δαπάνες θέρμανσης, ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, δαπάνες τηλεπικοινωνίας, γραφική ύλη, παιδαγωγικό υλικό κ.τ.λ.

Ποιος είναι ο πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών και πως ορίζεται;

Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ( ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας ). Είναι αιρετό πρόσωπο της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο εν ενεργεία Πρόεδρος όλων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πέλλας είναι ο Νικόλαος Βαλνάρης.

Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών:

Το ωράριο λειτουργίας για το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών είναι 7.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ..