Πως μπορώ να βοηθήσω εάν αντιληφθώ στο οικογενειακό, συγγενικό η κοινωνικό περιβάλλον κάποιον συμπολίτη ο οποίος αντιμετωπίζει κοινωνικά ή άλλου είδους προβλήματα και απαιτείται παρέμβαση από αρμόδιο φορέα;

Σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερώνετε της Εισαγγελία ή επικοινωνείτε με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας οι οποίοι θα σας κατευθύνουν.

Σε τι είδους προβλήματα μπορούν να παρέμβουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί;

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρεμβαίνουν σε κοινωνικά προβλήματα. Ως τέτοια νοούνται ενδοοικογενειακή βία, φτώχεια, παραβατικότητα, εξαρτήσεις (ουσίες, οινοπνευματώδη ποτά, τυχερά παιχνίδια, κ.λ.π.), διαζύγια, παραμέληση – κακοποίηση ανηλίκων ή ηλικιωμένων.

Ποιοι φορείς εμπλέκονται συνήθως;

Οι συνήθεις φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στον παρεμβατικό ρόλο των Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας είναι η Εισαγγελία, η Διεύθυνση Υγείας – Πρόνοιας του Δήμου Πέλλας, το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, καθώς και διάφοροι άλλοι φορείς. Η κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη και αντιμετωπίζεται μεμονωμένα και ξεχωριστά. Συχνά εμπλέκονται φορείς σε εθελοντικό επίπεδο, όπως ενορίες, φιλανθρωπικές οργανώσεις, ιδιώτες, κ.α.