Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό
Συμβούλιο

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας (Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας) , διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
team image
Βαλνάρης Νικόλαος
Πρόεδρος Δ.Σ.
team image
Στεργιούλας Δημήτριος
Εκπρόσωπος πλειοψηφίας
team image
Ασλανίδης Απόστολος
Λαϊκό μέλος
team image
Ωραιοπούλου Βερονίκη
Λαϊκό μέλος
team image
Σαμόπουλος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
team image
Καραμπατζάκης Αντώνιος
Εκπρόσωπος μειοψηφίας
team image
Κλοκίδης Παναγιώτης
Λαϊκό μέλος
team image
Καρυπίδου Δέσποινα
Εκπρόσωπος εργαζομένων
team image
Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εκπρόσωπος πλειοψηφίας
team image
Χριστοφορίδης Δημήτριος
Εκπρόσωπος μειοψηφίας
team image
Μυστακίδου Ειρήνη
Λαϊκό μέλος

Το Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
team image
Καραφυλλιάς Ανδρέας
Εκπρόσωπος πλειοψηφίας
team image
Σοφίας Χρήστος
Εκπρόσωπος πλειοψηφίας
team image
Τοπαλίδης Γεώργιος
Λαϊκό μέλος
team image
Ζούζουλας Νικόλαος
Λαϊκό μέλος
team image
Κερασόπουλος Παναγιώτης
Εκπρόσωπος πλειοψηφίας
team image
Μηλώσης Φίλιππος
Εκπρόσωπος μειοψηφίας
team image
Τσαρτσαράκης Χρήστος
Λαϊκό μέλος
team image
Ανδρίκου Δόμνα
Εκπρόσωπος εργαζομένων
team image
Ζαφειρίου Ιωάννα
Εκπρόσωπος πλειοψηφίας
team image
Χατζηηλιάδης Πέτρος
Εκπρόσωπος μειοψηφίας
team image
Σαραφούδη Αναστασία
Λαϊκό μέλος